Connect with us

Gündem

Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Kanuna nazaran, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk kararlarına tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Sanayisi …

Kanuna nazaran, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk kararlarına tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi kurulacak. MKE AŞ’nin idaresi, kontrolü, vazife, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Ulusal Savunma Bakanlığı olacak. MKE AŞ, faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine’de olacak halde sürdürecek.

MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme yahut bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, ulusal güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak genel konsey kararı ile gerçekleştirilecek.

MKE AŞ, ulusal güvenlik maksatları doğrultusunda askeri ve sivil gayeli; her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal husus, petrokimya ve öbür kimyevi eserleri, makine, teçhizat, gereç, ham husus, araç gereç, aygıt, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme yahut ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma-geliştirme, eser geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma yahut yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve ulusal olarak geliştirilmesine ait tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel sanayi bölgesi yahut eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile güç, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik takviye sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve temel kontratında belirlenen öteki faaliyetlerde bulunabilecek.

MKE AŞ hizmetlerinin gerektirdiği misyonlar, İş Kanunu‘na tabi işçi eliyle yürütülecek. Şirket, faaliyet alanıyla ilgili hususlarda süreksiz yahut daima olarak yerli ve yabancı asıllı işçi istihdam edebilecek. Şirketin payları ve bağlı iştirakleri; satış, kiralama, işletme hakkının devranı yahut sair tasarruflar yoluyla yerli yahut yabancı özel hukuk gerçek ve hükmî bireylerine devre husus edilemeyecek.

MKE AŞ ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası MKE AŞ’ye ilişkin olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kararlarına tabi olmayacak. MKE AŞ’nin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha faal halde yerine getirmek için birebir biçimde geri vermek yahut gerçeğe uygun pahasını ödemek kuralıyla Ulusal Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham husus, materyal, araç gereç, aygıt, teçhizat, yedek modül, sistem, alt sistem ve benzerilerini kullanabilecek. Ulusal Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve gibisi taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezleri Ulusal Savunma Bakanı onayıyla bedelsiz kullanılabilecek.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.