Connect with us

Ekonomi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Sektör Borçla Dönüyor

ANKARA(DÜNYA) – Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi sektörünün borcu borçla çevirdiğini belirterek, sanayicilerin borcu …

ANKARA(DÜNYA) – Ankara Sanayi Odası(ASO) Lideri Nurettin Özdebir, sanayi kesiminin borcu borçla çevirdiğini belirterek, sanayicilerin borcu artıran değil, borcu azaltan takviye istediğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın konuk olduğu ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında konuşan Nurettin Özdebir, iktisadın genel durumuna birincinin değerlendirmeler yaparken, iş dünyasının beklentilerini de sıraladı.

Salgın devrinde ekonomik yapıda ortaya çıkan olumsuz gelişmelerin endüstricinin üretim gücünün azalmasına yol açtığını söyleyen Nurettin Özdebir, kurdaki üst istikametli haraketliliğin meçhullüğü değerli ölçüde azalttığını aktardı.

“Yüksek kurun ithalat maliyetlerini yükseltti”

Yüksek kurun, hem özel kesimin hem kamunun dış borç çevrimini zorlaştırarak ithalat maliyetlerini yükselttiğini söyleyen Özdebir, “Ayrıca iktisadın genelinde dolarizasyonun artmasına neden olmaktadır. Kurun yükselmesinin yanı sıra kıymetli ölçüde oynak olması da iktisadın genelinde belirsizliğe neden olmakta ve gerçek dala öngörülebilirliğin azalması olarak yansımaktadır” diye konuştu.

Yüksek faizin üreticisi kesim açısından da yüksek finansman maliyeti manasına geldiğini söyleyen Özdebir, “Makroekonomik ve finansal istikrarsızlıktan, yüksek sermaye maliyetlerinden olumsuz etkilenen üretim bölümü, katlanılacak olan maliyet artışına karşın, kurun makul düzeylere getirilebilmesi ve oynaklığının azaltılması gayesiyle son periyotta faiz artırımına da razı olmuştu” tabirlerini kullandı.

Ekonominin son periyotta hem yüksek faiz hem de yüksek kur kıskacında kaldığının altını çizen Özdebir, birinci çeyrek bilgilerinin tüm aksiliklere karşın gerçek kesimin ayakta kalarak büyümenin en değerli taşıyıcısı olmasını sağlandığını anlattı.

Geçmiş devirlerde büyümenin ana kaynaklarından birisinin inşaat olduğunu hatırlatan Nurettin Özdebir, bu kompozisyonun değişmeye başladığını ve imalat kesiminin hissesinin giderek arttığını söyledi.

Emtia, orta mal ve yarı mamul eser fiyatındaki döviz bazındaki artışların, endüstricinin üretim gücünü değerli ölçüde azalttığını anlatan Özdebir, global emtia endeksinin yüzde 72 arttığını, kredi kullanarak üretim yapanların ilançolarının bozulduğunu belirtti.

“Borcu azaltıcı dayanaklar devreye girmeli”

Mevsimsel düzeltilmiş aylık dataların sanayi kesiminde yavaşlamaya işaret ettiğini söyleyen Özdebir, “Maliyet kaynaklı gelişmeler de üreticinin üretim yapma yeteneğini önemli anlamada azaltmaya devam ediyor. Bu gelişmeler sonraki çeyreklerde büyüme dinamiklerini olumsuz istikamette etkileyebilecektir” dedi.

Son periyotlarda uygulanan teşviklerin daha çok borcu artıran takviyeler halinde gerçekleştiğini söyleyen Nurettin Özdebir, endüstriciler olarak borcu artıran değil, borcu azaltıcı dayanakların devreye girmesini istediklerini belirtti.

Bu kapsamda, düşük faizli kredi ve vergisel teşvikler verilmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, “Bunların devreye girmesi, biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürülebilmesi açısından en değerli şarttır” diye konuştu.

Pandemi sürecinde OECD ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde devletlerin direkt gelir, nakit ve vergi takviyelerinin tartıda olduğunu lisana getiren Nurettin Özdebir, “Türkiye’de ise 2020 yılının değerli bir kısmında mali genişleme siyasetleri uygulanmış, Kasım ayından itibaren de nakdî sıkılaşma istikametinde siyasetlere geçilmiştir” dedi.

Dar tarifli para arzı olan M1’in geçen yıl yüzde 75 büyüdüğünü hatırlatan Özdebir, pandemi sürecinde direkt takviyelerin GSYH’ye oranı sırf yüzde 1.9’da kaldığını anlattı.

Türkiye’deki temel dayanak araçlarının kredi ve kredi garantileri olduğunu söyleyen Özdebir, “Bu siyaset tercihi, finans-dışı gerçek dal firmalarına kâfi dayanağı sağlayamamıştır. Hakikaten pandemi sürecinde dünya genelinde uygulanan takviye ve kurtarma programları sonucunda, firma iflas ve borç ödeyememe oranları pandemi öncesindeki pahaların altına inmişken (OECD, IMF), Memleketler arası Finans Enstitüsü (IIF), datalarına nazaran 2020 yılında Türkiye iflas artışı bakımından dünyada birinci sıradadır” tabirlerini kullandı.

“Sanayi kesimi borcunu borçla çeviriyor”

Parasal genişleme yoluyla sağlanan fonun, krizden negatif etkilenen ekonomik ünitelere tahsis edildiği ülkelerde nakdî genişlemeye bağlı enflasyon artışı görülmediğini lisana getiren Özdebir, “Ülkemizdeki durumun zıddı tarafta olması, uygulanan genişlemeci siyasetlerin nicel büyüklüklerinden fazla, tahsis edilme biçiminin enflasyonist tesirlerin oluşumuna yer hazırladığı görülmektedir” dedi.

Türkiye’de katma pahaya katkısı en yüksek kesim olan sanayi bölümünün, borcu borçla çeviren bir yapıda olduğuna değinen Nurettin Özdebir, şunları söyledi: “Firmaların direkt finansal dayanaklar ile genişletilmiş vergisel takviyelerden oluşan çizgi üstü takviyelere gereksinimi bulunmaktadır. Krediler ve kredi garantileri tek başına uygulandığında yetersiz olup, lakin direkt nakit takviyeleri ve güçlü vergisel dayanaklarla birlikte uygulandığında sanayi bölümü sürdürülebilir bir finansman yapısına kavuşabilecektir”

Bir çok ülkede kurumlar vergisi düşürülürken, Türkiye’de bu oranın yüzde 25’e yükseltildiğini lisana getiren Özdebir, bunun finans dışı gerçek dal firmalarının finansman zorluklarını artıracağını aktardı.

Özdebir, “Özellikle sanayi firmalarının hayatta kalıp ekonomik faaliyetlerine devam edebilmeleri, borçluluk oranlarını arttırmayan dayanakların ve vergisel takviyelerin bir ortada uygulanmasıyla mümkün olabilecektir” dedi.

Firmaların borcunu azaltacak ve dış finansman ihtiyacını azaltacak nitelikteki dayanakların döviz talebinde azalmaya yol açacağını söyleyen Özdebir,. Bunun da kurdaki üst taraflı baskının azalmasını sağlayacağını belirtti.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.