Connect with us

Gündem

1 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na sunuluyor: 65 unsurlu vergi paketinin ayrıntıları muhakkak oldu

AK Parti tarafından hazırlanan, 65 unsurluk vergi paketi 1 Ekim’de Meclis Başkanlığına sunulacak. Hazırlanan yasa teklifine ait olarak Dünya …

AK Parti tarafından hazırlanan, 65 unsurluk vergi paketi 1 Ekim’de Meclis Başkanlığına sunulacak.

Hazırlanan yasa teklifine ait olarak Dünya gazetesinden Canan Sakarya’ya açıklamalarda bulunan AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vergi Yöntem Kanunun kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye ahengi teşvik edecek biçimde tekrar ele alındığını bildirdi.

Elitaş, “Vergiye istekli ahengin artırılmasını teşvik eden düzenlemeler kelam konusu. Vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin artırılması çerçevesinde dijital ortamda vergi takiplerinin kontrol ve incelemelerin alt yapısı oluşturulacak. Sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesiyle ilgili düzenlemeler kelam konusu” dedi.

AK Parti Küme Başkanvekili Elitaş, vergi paketinde teşvik evraklı yeni yatırımlarda yapılan yatırım harcamasına nazaran hak kazanılan yatırıma katkı meblağının birinci yıl için yüzde 10’luk kısmının KDV ve ÖTV hariç öbür vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılmasına imkan sağlayacak yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Elitaş, bu düzenlemeyi ‘erken teşvik’ kapsamında kıymetli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Teşvik evraklı yatırımlarda işletmenin kurulması üretime geçme etapları dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapıldı. Birinci yıl için vergi istisnasına tabi olan kısmın yüzde 10’unu çıkar olmasa dahi KDV ve ÖTV hariç olmak üzere öteki vergi ögelerini mahsup etme imkanı veriyoruz . Bu da erken teşvik kapsamına giren değerli bir düzenleme” dedi.

Tekrar değerleme uygulaması kalıcı hale geliyor

Elitaş, 2021’den sonraki yıllar içerisinde sabit değerlerin tekrar değerleme oranında değerlemeye tabi tutulmasına imkan sağlayacak bir düzenleme yapacaklarını böylelikle işletmeler lehine ve sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik adım atacaklarını açıkladı.

Elitaş’in verdiği bilgiye nazaran, tam mükellefiyete tabi ve bilanço temeline nazaran defter tutan gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerinin enflasyon düzeltmesi yapma koşullarının gerçekleşmediği durumlardan hesap periyotlarının sonu itibariyle bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi değerlerinin ve bunlar üzerinden ayrılmış olan amortismanlarını yine değerleyebilme imkanı getiriliyor.

Tekrar değerleme uygulaması ihtiyari olacak. Tekrar değerleme sonucu ortaya çıkan bedel artışı bilançonun pasifinde gösterilecek, işletmeden çekilmediği surece vergilendirilmeyecek. Kanuna eklenen süreksiz bir hususla birinci kere tekrar değerleme yapılacak devirde iktisadi değerinin kıymetinin aktüel duruma yüzde 2 vergi ile getirilmesi imkanı veriliyor.

Uyumlu mükellef

Yapılan öbür bir düzenlemenin uyumlu mükellefle ilgili olduğunu açıklayan Elitaş, mutlaklaşan tarhiyatın indirim meblağı hududunun yüzde 1’inden az olması durumunda mükellefin koşulları ihlal etmiş sayılmayacağını böylelikle mükellefin bir manada teşvik edilmiş olacağını söyledi.

2017 yılında yapılan düzenleme ile vergi yükümlülüğünü aksatmayan mükelleflere yüzde 5 matrahtan indirim imkanı getirildiğini hatırlatan Elitaş, “Fakat bu 3 yıllık müddet içerisinde rastgele bir incelemeye tabi olmayanlar vardı. Artık bu süreçte kendilerine tarhiyat yapıldığı andan itibaren, mükellef ahenk konusunu aksatmış olduğundan ötürü çıkıyordu. Bu tarhiyat olmasına karşın, şimdi sonuçlanmamış mahkeme safhasında da kazanabilecek mükellefler olduğundan ötürü, bunu kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlardı. Mutlaklaştığı andan itibaren kendilerine tarh edilen vergi tutanakları sonuçlandığında, şayet katılaşmadığı takdirde mükellef burada haklı çıkarsa ahenk sürecinden kaybetmemiş bir duruma geliyor ki bu da değerli bir sıkıntıydı. Bu türlü dilek ve temenni vardı. Bunu da hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.

Kolay adapta vergilendirilen esnafa muafiyet

Elitaş, yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında olan kolay yordamda vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, terzi ve tamirci üzere yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf olacakları, defter tutmaya devam edecekleri düzenlemenin de vergi paketinde yer aldığını açıkladı.

Ziraî destekleme ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayacak

Ziraî destekleme ödemelerinden bugüne kadar yapılan uygulamalarda yüzde 2 ile yüzde 4 oranında gelir vergisi kesintisi uygulandığını bu kesintinin vergi paketiyle son bulacağını belirten Elitaş, “Devlet yardım ediyor. Yardım ettiği kaynaktan da vergi kesintisi ile karşı karşıya kalıyordu. Bu da tarım dalını ilgilendiren değerli bir düzenleme. Vatandaşların kendilerine devlet tarafından verilen hibe ve yardım ögelerinin artık vergiye tabi olmamasını sağlayacak kıymetli bir husus” dedi.

Süreksiz beyanname sayısı 3’e düşüyor

Süreksiz beyanname sayısının düşürülmesi konusunda sanayi ve ticaret odalarından daima gelen taleplerin de vergi paketinde yer aldığını belirten Elitaş, “Yılda 4 defa süreksiz beyanname verme müddeti vardı. En son beyanname bir sonraki yılın 17 Şubat’ın da verilmek zorundaydı. Bu talepler doğrultusunda süreksiz beyanname sayısını 3’e düşürüyoruz. En son Kasım ayında süreksiz beyanname verilecek. Şubat sonunda gelir vergisi mükellefleri beyannameleri verecekler ve taksitlerin ödeyecekler. Kurumlar vergisi mükellefleri de Mart sonunda beyannamelerini verecek ve birinci taksitleri ödeyecekler” dedi.

Elitaş’ın verdiği bilgiye nazaran öteki bir düzenleme ise YouTuber’larla ilgili olacak. YouTuber’lara yapılacak ödemelere ait vergi kesintileri, ödemenin yapıldığı banka tarafından gerçekleştirilecek. Bunların beyanname verme zaruriliği ortadan kalkacak. Gösterecekleri bir banka hesabından direkt doğruya kesinti yapılacak.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.